fbpx

Uvod

Trgovačko društvo COS-CHEM d.o.o., Zagreb, Podaj 2, OIB: 29962196320 (dalje u tekstu: COS-CHEM) poduzima sve razumne mjere u cilju zaštite Vaših osobnih podataka te je svoje poslovanje uskladilo s Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba ili GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018).

Ova Politika privatnosti:

 •  objašnjava razloge i načine obrade i zaštite osobnih podataka koje kupac/korisnik priopći predajom registracijskog obrasca ili na drugi način
 • obavještava (informira) kupca/korisnika o razdoblju čuvanja podataka, pravima u vezi s obradom osobnih podataka i svim drugim postupanjima i vrijednostima koje primjenjujemo kod obrade osobnih podataka potrošača.

Svi radnici i poslovni partneri COS-CHEM odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava.

Koristeći internetsku stranicu FRAKTAL BEAUTY (https://fraktalbeauty.com) i s njom povezane mobilne aplikacije i profile na društvenim mrežama  prihvaćate ovu Politiku privatnosti.

Prilikom predaje registracijskog obrasca COS-CHEM može se od Vas kao kupca/korisnika zatražiti potvrdu da ste upoznati s ovom Politikom privatnosti te da ste je pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako je to njome utvrđeno.

Osobni podaci

Prema Uredbi osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator, ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka

Prema Uredbi obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

COS-CHEM obrađuje osobne podatke koje ste kao kupac ili korisnik dobrovoljno i svjesno dali putem web obrazaca na internetskoj stranici FRAKTAL BEAUTY (https://fraktalbeauty.com) ili putem kontakata sa zaposlenicima ili drugim ovlaštenicima koji dijelu u ime društva COS-CHEM, odnosno osobne podatke koji su prikupljeni iz drugih izvora poput podataka prikupljenih iz obrazaca i istraživanja koja kao kupac ili korisnik popunite na internetskoj stranici i/ili povezanih mobilnih aplikacija i profila na društvenim mrežama, uključujući podatke poput Internet Protokol (IP) adrese ili automatski prikupljenih podataka koristeći web kolačiće (engl. coockies), a koji su neophodni za postizanje svrha opisanih ovom Politikom privatnosti.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

COS-CHEM će osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti ili protivno GDPR pravilima.

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade je društvo COS-CHEM.

Voditelj obrade imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka kojega kao kupac/korisnik možete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava.

Kontakt

Voditelja obrade i/ili službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@coschem.hr.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva, sve u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

 • privola koje ste nam dali u jednu ili više posebnih svrha
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna radi poštivanja zakonskih (pravnih) obveza
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na kontakt adresu putem elektroničke pošte zastitapodataka@coschem.hr, a provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Podaci prikupljeni korištenjem naših internetskih stranica ili mobilnih aplikacija

Naše internetske stranice i mobilne aplikacije koriste kolačiće (engl. cookies), odnosno alate za praćenje i ciljano oglašavanje,  dodatke za povezivanje s društvenim mrežama.

Osim navedenoga možemo prikupljati logove i podatke o Vašoj geolokaciji.

Kolačići (eng. cookies)

Na našim internetskim stranicama koristimo kolačiće za potrebe naših legitimnih interesa ili trećih osoba u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe, jer kolačići služe optimalizaciji korištenja našeg mrežnog mjesta.

Kolačići su male datoteke koje se automatski preuzimaju preko Vašeg preglednika i pohranjuju na Vašem uređaju (računalu, laptopu, tabletu, pametnom telefonu i sl.) prilikom Vašeg posjeta našim internetskim stranicama. Kolačić neće na Vašem uređaju uzrokovati štetu, ne sadrži viruse, trojance ili drugi štetni softver. U kolačiću se pohranjuju informacije o Vašem uređaju. To nisu Vaši osobni podaci.

Većina preglednika automatski prihvaćaju kolačiće. Svoj preglednik možete konfigurirati na način da se na Vašem uređaju ne pohranjuju kolačići ili da se uvijek pojavljuje obavijest o kolačiću prije njegove pohrane na Vaš uređaj. Potpuna deaktivacija kolačića može onemogućiti ispravno funkcioniranje naših internetskih stranica.

Trajanje pohrane kolačića ovisi o njihovoj vrsti.

Mi koristimo:

 • privremene kolačiće koji traju do završetka sesije i automatski se brišu nakon zatvaranja Vašeg preglednika (funkcijski kolačići koji čuvaju stanje sesija, primjerice pamti stanje košarice kupnje za vrijeme trajanja posjete stranici) i trajne kolačiće koji se pohranjuju na Vaš uređaj i ostaju na njemu određeno vrijeme i nakon zatvaranja Vašeg preglednika (kolačići koji se koriste u svrhu pojednostavnjenja korištenja naših internetskih stranica, primjerice  da prilikom Vašeg ponovnog posjeta naše mrežno mjesto prepozna da ste već posjećivali naše internetske stranice ili da ste se već bili prijavili na svoj korisnički račun, te se tom prilikom automatski ponovno aktiviraju postavke koje ste ranije unosili, da ih ne morate ponovo unositi).

Prema vrsti koristimo kolačiće za statističku analizu korištenja naših internetskih stranica kako bismo bili u mogućnosti pružiti Vama prilagođene ponude i informacije (Google Analitika), reklamne (oglašivačke) kolačiće (Targetiranje i retargetiranje, Kolačići trećih osoba) i kolačiće u vezi s ostavljanjem komentara.

Google Analitika

Za potrebe legitimnih interesa, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe, radi optimizacije naših internetskih stranica, koristimo Google Analitiku, usluge analize mrežnog mjesta koju pruža Google LLC iz SAD-a (dalje: Google). Google postavlja kolačiće kako bi nam omogućio praćenje korištenja naših internetskih stranica putem kojih se prikupljaju podaci o Vašem korištenju našeg mrežnog mjesta, koji se prenose se na Googleove poslužitelje i tamo se pohranjuju, i to podatke o:

 • vrsti i verziji preglednika
 • vrsti i verziji operativnog sustava
 • URL internetske stranice, odnosno aplikacije preko koje ste se povezali s našom internetskom stranicom
 • IP-adresi Vašeg uređaja s kojim se putem interneta spajate na naše internetske stranice ili mobilne aplikacije
 • vrijeme spajanja.

Navedeni se podaci koriste za vrednovanje korištenja mrežnog mjesta, izradu izvješća o aktivnostima na mrežnom mjestu i pružanje usluga povezanih s uporabom mrežnog mjesta i interneta u svrhu istraživanja tržišta i upravljanja mrežnim mjestom.

Kolačići su trajni. Ne postoji poveznica sa Vašim osobnim podacima. Vaša se IP-adresa ni u kojem slučaju ne povezuje s drugim podacima Googlea, jer se IP-adrese se anonimiziraju (tzv. IP-Masking).

Navedeni se podaci mogu prenositi trećim osobama na temelju ugovora ili zakona.

Spremanje kolačića na svom uređaju možete onemogućiti u postavkama svog preglednika, ali napominjemo kako to može utjecati na uredni rad značajki našeg mrežnog mjesta. Osim toga, evidentiranje podataka prikupljenih putem kolačića koji se odnose na Vaše korištenje, uključujući Vašu IP-adresu, kao i njihovu daljnju obradu od strane Googlea možete onemogućiti preuzimanjem dodatka za blokiranje Google Analitike. Time će se na Vašem uređaju pohraniti opt-out kolačić za odjavu koji će onemogućiti buduće evidentiranje Vaših podataka prilikom posjeta odgovarajuće internetske stranice preko istog preglednika. Drugim riječima, kolačić za odjavu važi samo za isti preglednik na istom uređaju i samo za naše internetske stranice. Ako u svom pregledniku izbrišete ovaj kolačić, morat ćete ponovno odjaviti Google Analitiku. Više informacije o zaštiti podataka u okviru Google Analitike pronaći ćete ovdje.

Targetiranje i retargetiranje

Mi koristimo mjere targetiranja, tj. usmjeravanja naših marketinških i promidžbenih aktivnosti na ciljane skupine kupaca i retargetiranja, tj. prikazivanja naših marketinških i promidžbenih oglasa na internetskim stranicama trećih osoba.

Targetiranje se vrši pomoću reklamnih kolačića koji sadrže podatke o tome za koje ste od naših proizvoda već iskazali interes. Oni omogućuju da Vam se prikazuju oglasi koji Vas potencijalno zanimaju, te se uz pomoć tih kolačića ograničava broj prikaza pojedinog oglasa, a služe nam za mjerenje učinkovitosti naših marketinških i promidžbenih aktivnosti.

Mi koristimo i kolačiće za tzv. retargetiranje, odnosno ponovno targetiranje, tj. prikazivanje naših marketinških i promidžbenih oglasa na internetskim stranicama trećih osoba po proteku određenog vremena nakon što ste posjetili naše internetske stranice. Takvi kolačići pamte informacije o našim proizvodima za koje ste iskazali interes prilikom posjeta našim internetskim stranicama i omogućuju nam obraćanje ciljanoj skupini kupaca na internetu čak i kada nisu na našem mrežnom mjestu.

Pravna osnova za targetiranje, odnosno retargetiranje sastoji se u našem legitimnom interesu u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe, odnosno da naše marketinške i promidžbene aktivnosti prilagodimo ciljanoj skupini naših kupaca. Ne želimo Vam nuditi sadržaje koji Vam nisu zanimljivi. Targetiranje i retargetiranje vrši se na pseudonimizirani način, tj. tako da nam ne omogućuje Vašu identifikaciju, odnosno ti se podaci ne povezuju s Vašim identifikacijskim osobnim podacima.

Kolačiće za targetiranje, odnosno retargetiranje možete isključiti u postavkama svog preglednika.

Kolačići trećih osoba

Na našim internetskim stranicama mogu postojati i kolačići trećih osoba – naših poslovnih partnera pomoću kojih Vam se prikazuju njihove marketinška i promidžbene objave. Ti kolačići prate Vaše izbore prilikom posjete našim internetskim stranicama te Vam se na temelju toga prikazuju određene reklamne objave naših partnera.

Pravna osnova za korištenje kolačića trećih osoba sastoji se u našem legitimnom interesu u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe da marketinške i promidžbene aktivnosti prilagodimo ciljanoj skupini naših kupaca i ponudimo im proizvode i/ili usluge naših poslovnih partnera koji bi ih mogli zanimati, koji jednako tako na svojim stranicama nude naše proizvode ili imamo interes u drugačijoj poslovnoj suradnji.

Takvi reklamni kolačići trećih osoba ne omogućuju Vašu identifikaciju jer se ne povezuju s Vašim identifikacijskim osobnim podacima. Ovu vrstu kolačića također možete isključiti u postavkama svog preglednika. Takvi se kolačići inače automatski brišu nakon 38 mjeseci.

Vaši komentari i usluga Gravatar

Kada ostavite komentare na našim internetskim stranicama ili na društvenim mrežama prikupljamo podatke koje ste unijeli u obrazac  za komentare, kao i Vaš nadimak, adresu elektroničke pošte i/ili IP adresu.

Vaš nadimak i adresa elektroničke pošte mogu biti provjereni putem usluge Gravatar. Pravila o zaštiti privatnosti usluge Gravatar dostupna su na adresi: https://automattic.com/privacy/.

Ako ostavljate komentar na našim internetskim stranicama, možete pristati spremiti svoje ime/nadimak, adresu elektroničke pošte i IP adrese u kolačiće. Ta je mogućnost dostupna iz praktičnih razloga kako ne biste morali ponovno popunjavati svoje podatke kada biste ostavljali novi komentar. Ti će kolačići trajati godinu dana.

Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li Vaš preglednik kolačiće. Taj kolačić ne sadržava osobne podatke i briše se kada zatvorite preglednik. Kad se prijavite, postavit ćemo i nekoliko kolačića za spremanje Vaših podataka za prijavu i Vaših odabira prikaza na zaslonu. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići za postavke zaslona traju godinu dana. Ako odaberete Zapamti me, Vaša prijava trajat će dva tjedna. Ako se odjavite s korisničkog računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite komentar, dodatni kolačić bit će spremljen u Vašem pregledniku. Taj kolačić ne sadržava osobne podatke i samo upućuje na ID objave komentara kojeg ste upravo uredili ili objavili. Kolačić istječe nakon jednog dana.

Ako ostavite komentar, taj komentar i pripadajući metapodaci tog komentara zadržavaju se na neodređeno vrijeme. Na taj način možemo automatski prepoznati i odobriti sve naknadne komentare umjesto da ih zadržavamo u redu za moderiranje.

Kad je riječ o korisnicima koji se registriraju na našim internetskim stranicama (ako postoje), uz komentar se mogu objaviti i osobni podaci koje ste naveli u svojem korisničkom profilu.

Dodaci za povezivanje s društvenim mrežama

Za potrebe legitimnih interesa, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe, radi dodatne promocije naših proizvoda, na našim internetskim stranicama postavljamo dodatke za povezivanje s društvenim mrežama Facebook i Instagram. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je pružatelj odgovarajuće društvene mreže. Dodaci za povezivanje s društvenim mrežama aktiviraju se metodom dvostrukog klika.

Facebook

Na našem mrežnom mjestu koristi se dodatak za društvenu mrežu Facebook kojeg nudi Facebook Inc. iz SAD-a. Facebookov dodatak označen je Facebookovim logotipom ili dodatkom „Like“ odnosno „Share”. Više informacija o Facebookovim dodacima dostupno je ovdje. Kada aktivirate takav dodatak (prvi klik), Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka šalje se izravno Vašem pregledniku i ugrađuje se u našu internetsku stranicu. Putem takve ugradnje Facebook prikuplja podatak o tome da je Vaš preglednik pristupio nekoj našoj internetskoj stranici, čak i ako nemate vlastiti profil na Facebooku ili ako niste u tom trenutku prijavljeni na svoj profil na Facebooku. Ti se podaci (uključujući Vašu IP-adresu) putem Vašeg preglednika šalju izravno Facebookovim poslužiteljima koji se mogu nalaziti i u SAD-u i tamo pohranjuju. Ako ste u trenutku posjeta našim internetskim stranicama prijavljeni na svoj profil na Facebooku, Facebook može Vaš posjet našem mrežnom mjestu neposredno povezati s Vašim profilom na Facebooku. Ako aktivirate gumb „Like“, ti se podaci također izravno šalju Facebookovim poslužiteljima i tamo pohranjuju. Podaci se osim toga objavljuju i na Vašem profilu na Facebooku i prikazuju Vašim prijateljima na Facebooku. Ako ne želite da Facebook poveže podatke o Vašem posjetu našem mrežnom mjestu neposredno s Vašim profilom, morate se prije posjeta našem mrežnom mjestu odjaviti s Facebooka. O svrhama i opsegu prikupljanja i daljnje obrade i uporabe podataka od strane Facebooka kao i o Vašim pravima s tim u vezi te o mogućim postavkama za zaštitu Vaše privatnosti možete saznati u Facebookovim Pravilima o upotrebi podataka. Facebookove dodatke možete na svom pregledniku u potpunosti onemogućiti i pomoću odgovarajućih dodataka za blokiranje Facebooka.

Instagram

Na našem mrežnom mjestu koristi se dodatak za društvenu mrežu Instagram kojeg nudi Instagram Inc. iz SAD-a. Dodatak za Instagram Feed je dodatak za WordPress koji omogućuje prikaz fotografija objavljenih na Vašem profilu na Instagramu na internetskim stranicama. Kada aktivirate takav dodatak (prvi klik), Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Instagramovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka šalje se izravno Vašem pregledniku i ugrađuje se u našu internetsku stranicu. Putem takve ugradnje Instagram prikuplja podatak o tome da je Vaš preglednik pristupio nekoj našoj internetskoj stranici. Ti se podaci (uključujući Vašu IP-adresu) putem Vašeg preglednika šalju izravno Instagramovim poslužiteljima koji se mogu nalaziti i u SAD-u i tamo pohranjuju.

O svrhama i opsegu prikupljanja i daljnje obrade i uporabe podataka od strane Instagrama kao i o Vašim pravima s tim u vezi te o mogućim postavkama za zaštitu Vaše privatnosti možete saznati u Instagramovoj Politici privatnosti. Instagramove dodatke možete na svom pregledniku u potpunosti onemogućiti i pomoću odgovarajućih dodataka za blokiranje Instagrama.

Logovi

Prilikom Vašeg posjeta našim internetskim stranicama ili korištenja naše mobilne aplikacije, određeni podaci o načinu Vašeg korištenja automatski se šalju, preko preglednika koji koristite na svom uređaju, poslužitelju našeg mrežnog mjesta ili aplikacije i privremeno se pohranjuju u tzv. log datoteci.

Riječ je o sljedećim podacima koji se šalju, pohranjuju i brišu automatski, bez našeg utjecaja:

 • IP-adresa Vašeg uređaja s kojim se putem interneta spajate na naše internetske stranice ili mobilne aplikacije
 • datum i vrijeme spajanja
 • naziv i URL datoteke kojoj pristupate
 • URL internetske stranice, odnosno aplikacije preko koje ste se povezali s nama
 • podatak o pregledniku koji koristite, eventualno i podatak o vrsti operativnog sustava na Vašem uređaju.

IP adresa označava mjesto Vašeg uređaja (npr. računala, tableta, mobitela i sl.) na internetu, a URL je poveznica do određenog sadržaja na internetu.

Na temelju naprijed navedenih podataka nije moguće utvrditi Vaš identitet. Stoga se ne radi o osobnim podacima, osim u iznimnim slučajevima kada se IP adresa može smatrati osobnim podatkom.

Obrada je ove vrste podataka, posebice IP adrese Vašeg uređaja, nužna je za potrebe legitimnih interesa COS-CHEM ili trećih osoba u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe.

Naprijed navedene osobne podatke prikupljamo, odnosno obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • da Vam omogućimo brže povezivanje s internetskim stranicama našeg mrežnog mjesta ili s našom aplikacijom
 • radi poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva
 • radi procjene sigurnosti i stabilnosti naših sustava
 • u druge administrativne svrhe.

Naši legitimni interesi se sastoje u pružanju Vama boljeg korisničkog iskustva kada posjećujete naše internetske stranice ili koristite naše mobilne aplikacije.

Geolokacija

Ako ste u svom pregledniku ili operativnom sustavu, odnosno u drugim odgovarajućim postavkama na svom uređaju omogućili ili dali svoj pristanak našoj aplikaciji za prikupljanje podataka o Vašoj geolokaciji, prikupljat ćemo te podatke kako bismo Vam mogli ponuditi prilagođenu uslugu koja se odnosi na Vašu aktualnu lokaciju. Podatke o Vašoj geolokaciji ne obrađujemo ni u kakve druge svrhe, osim navedene.

Sklapanje i izvršenje ugovora o kupoprodaji na daljinu proizvoda iz internetske trgovine

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa (država/regija, grad/mjesto s poštanskim brojem, ulica i kućni broj), telefon i adresa elektroničke pošte (e-mail / e-pošta) radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga.

Dodatno, radi prosljeđivanja pružatelju plaćanja (vidi dio Plaćanje naručenih proizvoda ove Politike privatnosti) možemo tražiti dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim/debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na internetskoj stranici ili kada komunicirate s nama telefonski ili na adresu elektroničke pošte, kao i druge podatke koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

Posredstvom ovih internetskih stranica obavlja se maloprodaja na daljinu naših proizvoda u predmetnoj internetskoj trgovini. S tim u vezi, obrađujemo Vaše osobne podatke potrebne za sklapanje i izvršenje ugovora, posebice:

 • ime i prezime
 • adresa za ispostavljanje računa i isporuku (država/regija, grad/mjesto s poštanskim brojem, ulica i kućni broj)
 • adresa elektroničke pošte (e-mail) za kontakt
 • podaci za izdavanje računa i plaćanje
 • eventualno datum rođenja, eventualno broj telefona ili mobitela za kontakt
 • druge informacije koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na internetskoj stranici ili kada komunicirate s nama telefonski ili na adresu elektroničke pošte, kao i druge podatke koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

Pravna osnova za ovu obradu Vaših osobnih podataka sadržana je u odredbi članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe, jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste ugovorna strana ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja s Vama takvog ugovora.

Vaše ćemo osobne podatke u navedene svrhe obrađivati i čuvati do izvršenja odgovarajućeg ugovora i 5 (slovima: pet) godina nakon toga u dokazne svrhe u slučaju eventualnih sporova, odnosno u dužem roku ako je propisan zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona (primjerice, u porezne svrhe).

Primjerice, prema propisima koji se sada u Republici Hrvatskoj primjenjuju, u računovodstvene i porezne svrhe dužni smo čuvati sve podatke o narudžbama/narudžbenice tijekom razdoblja od 11 godina koje počinje teći istekom zadnjeg dana poslovne godine u kojoj je temeljem predmetne narudžbe kupca izdan račun.

Plaćanja naručenih proizvoda

Sukladno našim objavljenim Općim uvjetima poslovanja i kupoprodaje u internetskoj trgovini, kupac izvršava plaćanje naručenih proizvoda putem PayPal-a i kartica. Podaci o Vašim računima i karticama se ne pohranjuju u sustavu naše internetske trgovine. Za kartično plaćanje, koristimo CorvusPay sustav. U svakom slučaju, mi ne dolazimo u doticaj s podacima o Vašim računima i kartičnim podacima, jer Vi sami unosite podatke potrebne za izvršenje plaćanja putem PayPal ili CorvusPay sustava (vidi dio Sklapanje i izvršenje ugovora o kupoprodaji na daljinu proizvoda iz internetske trgovine ove Politike privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti PayPal-a možete pročitati https://automattic.com/privacy/  , a pravila o zaštiti privatnosti CorvusPay sustava možete pročitati https://www.corvuspay.com/en/personal-data-protection-policy/

Marketing i promidžba naših proizvoda, uključujući profiliranje

Kada od nas nešto kupite i ostavite nam svoje podatke za kontakt u vezi s kupoprodajom naših proizvoda, vodimo Vas kao našeg kupca. S Vašim osobnim podacima postupamo savjesno i s pažnjom dobrog gospodarstvenika, uključujući provođenje tehničkih i organizacijskih, sigurnosnih i zaštitnih mjera, uz ograničenje pristupa tim podacima samo za naše ovlaštene radnike ili radnike izvršitelje obrade koji nam temeljem ugovora pružaju određene usluge u svezi s obradom Vaših osobnih podataka (primjerice: naše marketinške agencije, pružatelji poštanskih usluga i sl.).

Izravni marketing

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u marketinške svrhe za što ćemo od Vas tražiti izričitu privolu, odnosno suglasnost prilikom predaje registracijskog obrasca na našim internetskim stranicama. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke da Vas obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput popusta, akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima koje nudimo u internetskoj trgovini, kao i za komunikaciju s Vama ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima. Osim toga, Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, te provođenja marketinških i promidžbenih aktivnosti u svrhu optimizacije našeg poslovanja. U takvim slučajevima možemo koristiti metode automatizirane obrade osobnih podataka za potrebe tzv. profiliranja, odnosno izrade profila.

Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim i promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve.

Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka, nećete moći sudjelovati u određenom programu pogodnosti, odnosno nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno suglasnost.

Slanje naših reklamnih (promidžbenih) materijale podrazumijeva slanje obavijesti prvenstveno putem elektroničke pošte, a iznimno putem SMS poruka ili poruka putem društvenih mreža.

Pri tom ćemo Vam dati jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu Vaše adrese elektroničke pošte i/ili telefonskog broja, prilikom njezina prikupljanja, ali i prilikom zaprimanja svake elektroničke poruke  koju Vam uputimo. Dakle, u svakom trenutku nas možete obavijestiti da više ne želite primati naše reklamne (promidžbene) materijale te ćemo odmah prestati s takvom komunikacijom, a Vaše ćemo osobne podatke brisati iz naših sustava u skladu s pravilima o čuvanju i brisanju osobnih podataka kako su detaljnije niže opisana.

Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

Profiliranje i Vaša prava

Profiliranje je oblik automatizirane obrade osobnih podataka u svrhu analize Vaših potrošačkih navika u korelaciji s našom ponudom, marketingom i promidžbom, te općenito s našim poslovanjem. No, na temelju profiliranja naših kupaca i njihovih potrošačkih navika, ne donose se odluke koje bi se temeljile isključivo na rezultatima automatizirane obrade, niti se donose odluke koje bi proizvodile pravne učinke za Vas.

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje i profiliranje. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe. Prigovor možete uputiti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@coschem.hr zahtijevajući da Vas odjavimo s našeg popisa kupaca za izravni marketing ili za izradu profila. Isto tako, odjavu za izravni marketing putem elektroničke pošte možete ostvariti korištenjem linka za odjavu koji je dostupan u svakoj poruci elektroničke pošte koju Vam pošaljemo.

Primanje newsletter-a (e-biltena)

Na našim internetskim stranicama Vam nudimo mogućnost da se prijavite za primanje naših newslettera. Kako bismo bili sigurni da se kod unosa adrese elektroničke pošte nije dogodila greška, možemo Vas tražiti da potvrdite točnost adrese elektroničke pošte. Nakon što svoju adresu elektroničke pošte unesete u za to predviđeno polje prijave, poslat ćemo Vam na tu adresu poveznicu za prijavu. Tek kada kliknete na tu poveznicu za potvrdu prijave, zabilježit ćemo Vašu adresu elektroničke pošte u našem imeniku za slanje newslettera. Svoju prijavu i privolu za primanje naših newslettera možete povući u svakom trenutku korištenjem linka za odjavu koji je dostupan u svakoj poruci elektroničke pošte koju Vam pošaljemo ili upućivanjem odgovarajućeg zahtjeva na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@coschem.hr

Rok čuvanja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke ćemo čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih naprijed opisanih svrha, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe.
Nakon Vaše odjave, Vaše osobne podatke ćemo čuvati još najduže 6 (slovima: šest) mjeseci računajući od datuma primitka Vaše odjave u svrhu evidencije za slučaju eventualnih naknadnih upita, zahtjeva ili sporova, osim ako za određene svrhe nije određen posebni (kraći ili duži) rok čuvanja Vaših osobnih podataka bilo na temelju odredbi važećih pravnih propisa, bilo radi zaštite naših ili Vaših legitimnih interesa, ili pak interesa trećih osoba.

Ako zaprimimo Vašu odjavu, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo prestati s bilo kakvim komunikacijama marketinške naravi prema Vama i deaktivirati Vaše osobne podatke, te će njihova pohrana u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja, odnosno uništenja na drugi način.

Zaštita Vaših osobnih podataka

Osigurali smo da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je izuzetno bitna. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje, te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup neomogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici, odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj Politici privatnosti u internetskoj trgovini.

Vaši se osobni podaci, uključujući posebice podatke potrebne za obradu plaćanja, prenose uz primjenu uobičajenog sigurnosnog standarda SSL (Secure Socket Layer). SSL je sigurni i provjereni standard koji se koristi kod online bankinga.

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave, poslovnim bankama ili pružateljima usluga kartičnog poslovanja u vezi s izvršenjem kupoprodaje. S takvim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u odgovarajućem ugovoru.

Naše su internetske stranice hostirane u Republici Hrvatskoj. Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Ako našim internetskim stranicama pristupate iz druge regije, samom uporabom naših internetskih stranica izričito pristajete da se Vaši osobni podaci prenose u Republiku Hrvatsku i tu obrađuju sukladno hrvatskim propisima kojima se uređuje zaštita Vaših osobnih podataka.

Iznimno, podaci koji se prikupljaju putem različitih kolačića društvenih mreža i drugih trećih osoba iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) mogu se prenositi na njihove poslužitelje koji se mogu nalaziti u SAD-u. U takvom slučaju, prijenos osobnih podataka vršit će se ili u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti Privacy Shield ili na temelju ugovora s primateljima Vaših osobnih podataka u takvim zemljama usklađenih sa Standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka odobrenim od strane Europske komisije, a kako bi se zajamčila razina zaštite Vaših osobnih podataka sukladna zahtjevima europskog prava o zaštiti osobnih podataka.

Vaša prava u vezi naše obrade Vaših osobnih podataka

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:

1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, odnosno možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni (pristup osobnim podacima može biti ograničen u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih) – kako biste ostvarili svoje pravo, obratite se voditelju obrade pisanim putem;

2. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, bez odgađanja, davanjem dodatne izjave – da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev voditelju obrade pisanim putem;

3. pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe, a ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu
 • uložite prigovor na obradu svojih osobnih podataka, a ne postoji jači legitimni interes za njihovu obradu
 • su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • se osobni podaci moraju brisati zbog poštovanja obveze prema važećim pravnim propisima

4. na ograničavanje obrade osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
 • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane Vaših prava i zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka koja su nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili interesa treće strane dok se ne potvrdi da legitimni interesi nadilaze razloge iz uloženog prigovora

5. pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa ili za potrebe direktnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom

6. pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10000 Zagreb (www.azop.hr; azop@azop.hr; tel. 00385 (0)1 4609-000; fax. 00385 (0)1 4609-099).

Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših osobnih podataka koje obrađuje COS-CHEM molimo Vas da to učinite koristeći naše sljedeće kontakte:

COS-CHEM d.o.o.

Podgaj 2

10000 Zagreb

webshop@coschem.hr

zastitapodataka@coschem.hr

COS-CHEM će na Vaš zahtjev odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana, tako što će ili udovoljiti Vašem zahtjevu ili navesti valjani razlog zašto zahtjevu ne može udovoljiti.

Izmjene Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti COS-CHEM može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na internetskoj stranici. Izmjena Politike privatnosti stupa na snagu objavom na internetsku stranicu FRAKTAL BEAUTY (https://fraktalbeauty.com).

COS-CHEM d.o.o.

Podgaj 2

10000 Zagreb