fbpx

When paying on our web store, use CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of payment cards via the Internet.

The CorvusPay system ensures the complete confidentiality of your card and personal data from the moment you enter it in the CorvusPay payment form. Payment information is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your card. Our store never comes into contact with complete information about your payment card. Also, the data is inaccessible even to CorvusPay system employees. The isolated core independently transmits and manages sensitive data, keeping it completely secure.

The form for entering payment data is provided with an SSL transport code of the highest reliability. All stored data is additionally protected by encryption, using a cryptographic device certified according to the FIPS 140-2 Level 3 standard. CorvusPay meets all requirements related to the security of online payments prescribed by leading card brands, ie operates in accordance with the standard – PCI DSS Level 1 – the highest security standard of the payment card industry. When paying with cards included in the 3-D Secure program, your bank, in addition to the validity of the card itself, additionally confirms your identity using a token or password.

Corvus Pay considers all collected information secret and treats it accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which it is intended. Your sensitive data is completely secure, and its privacy is guaranteed by state-of-the-art security mechanisms. Only the data necessary to perform the work in accordance with the prescribed demanding procedures for online payment are collected.

The security controls and operating procedures applied to our infrastructure ensure the current reliability of the CorvusPay system. In addition, by maintaining strict access control, regular security monitoring and in-depth checks to prevent network vulnerabilities, and the planned implementation of information security provisions, they permanently maintain and improve the level of system security by protecting your card data.

Thanks for using CorvusPay!


Izjava o sigurnosti internetskog plaćanja

Kada plaćate u našoj internetskoj trgovini, upotrijebite CorvusPay, napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

Sustav CorvusPay jamči potpunu povjerljivost vaših kartičnih i osobnih podataka od trenutka kada ih unesete u obrazac za plaćanje sustava CorvusPay. Podaci o plaćanju prosljeđuju se u šifriranom obliku s vašeg mrežnog preglednika banki koja vam je izdala karticu. Naša trgovina nikada nema pristup svim podacima o vašoj platnoj kartici. Osim toga, tim podacima ne mogu pristupiti čak ni zaposlenici sustava CorvusPay. Izolirana jezgra neovisno šalje osjetljive podatke kojima upravlja tako da se potpuno očuva njihova sigurnost.

Obrazac za unos podataka o plaćanju pruža se uz SSL šifru za prijenos najviše razine pouzdanosti. Svi se pohranjeni podaci dodatno štite šifriranjem s pomoću uređaja za šifriranje certificiranog u skladu s normom FIPS 140-2 Level 3. CorvusPay ispunjava sve zahtjeve u pogledu sigurnosti internetskih plaćanja koje propisuju najpoznatije kartične kuće, odnosno posluje u skladu s normom PCI DSS Level 1, što je najviša sigurnosna norma u industriji platnih kartica. Kada plaćate karticama uključenim u program 3-D Secure, vaša banka, osim što potvrđuje valjanost same kartice, također potvrđuje vaš identitet na temelju tokena ili zaporke.

CorvusPay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tako se ponaša prema njima. Informacije se isključivo upotrebljavaju u svrhe za koje su prikupljene. Vaši su osjetljivi podaci potpuno sigurni i njihova se privatnost jamči najnaprednijim sigurnosnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci potrebni za obavljanje posla u skladu s propisanim zahtjevnim postupcima za internetsko plaćanje.

Sigurnosnim provjerama i radnim postupcima koji se primjenjuju na našu infrastrukturu jamči se trenutačna pouzdanost sustava CorvusPay. Osim toga, održavanjem strogog nadzora pristupa, redovitim sigurnosnim praćenjem, dubinskim provjerama za sprječavanje mrežnih ranjivosti i planiranom provedbom odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno se održava i poboljšava razina sigurnosti sustava zaštitom podataka o vašoj kartici.

Hvala vam što upotrebljavate CorvusPay!